Fundacja Film & Art

Dowiedz się więcej

O fundacji

Jesteśmy młodą fundacją założoną na początku 2022 roku jednak doświadczenie, jakie posiadamy pozwala nam sięgać po wysokie cele, czego potwierdzeniem jest nadchodzący na jesieni Nano Film Festiwal.

Do głównych celów naszej działalności należy:

  • organizacja festiwali filmowych i teatralnych,
  • organizacja produkcji filmów i przedstawień teatralnych,
  • promocja sztuki filmowej i teatralnej,
  • prowadzenie edukacji w zakresie sztuki filmowej i teatralnej,
  • promocja kultury i sztuki polskiej w Polsce oraz za granicą,
  • działalność edukacyjna na rzecz dzieci związana z szeroko rozumianą sztuka filmową i teatralną,
  • promowanie badań naukowych i poznawczych w zakresie sztuki filmowej i teatralnej,
  • działalność edukacyjna, popularyzatorska oraz doradcza w zakresie organizacji produkcji filmów i przedstawień teatralnych, a w szczególności w zakresie możliwości zakładania i rozwoju przedsiębiorstw typu start-up.